Witaj, Gościu O nas | Kontakt | Mapa
Wortal Forum PHPEdia.pl Planeta Kubek IRC Przetestuj się!
Kategorie

Kategorie

Kategoria wyżej
Spis treści

Spis treści

O autorze

O autorze

Witold (Dravo) Wasilewski
Reklama

Reklama

Singleton

Najprostsza droga do zrozumienia tego wzorca wiedzie przez przykład. Jednak najpierw musimy przezwyciężyć mały problem - brak statycznych zmiennych klasy w PHP4 (w PHP5 ta funkcji jest już dostępna - tłumacz). Dobrą nowiną jest natomiast to, że funkcje mogą mieć zmienne statyczne:

// Funkcja tworząca i pobierająca statyczne obiekty
function staticInstance($class) { 
  // Zadeklarowanie statycznej zmiennej do trzymania instancji obiektu
  static $instance; 

  // Jeśli instancja nie istnieje - stwórz ją
  if(!isset($instance)) { 
    $instance =& new $class; 
  } 
  return($instance); 
}

Teraz możemy wywołać funkcję gdziekolwiek chcemy (przyjmując że została dołączona) i pobrać statyczną instancję każdej klasy.

Notka: Zobacz również Statyczne zmienne klasy.

Teraz gdy przezwyciężyliśmy problem, zacznijmy stosować Singleton.W PHP and DOM: The Way of the Widget możemy zobaczyć budowę XHTMLowych `widgetów` przy użyciu rozszerzenia DOM. Podczas czytania mogłeś zauważyć, że w artykule przekazujemy każdy widget instancji API DOMu, która jest konstruowana gdzie indziej - może być to nieporęczne.Tak więc, DOM staje się pierwszym kandydatem dla zastosowania Singletona. Przyjrzyj się takiej funkcji:

// Funkcja tworząca statyczną instancje API DOMu   
function staticDom($type=null,$source=null) {
  // Deklaracja statycznej zmiennej trzymającej obiekt DOMu
  static $dom; 

  // Jeśli instancja nie istnieje - stwórz ją
  if(!isset($dom)) { 
    // Sprawdź na jakie sposoby DOM może zostać stworzony
    switch ( $type ) {
      case "file":
        $dom=domxml_open_file($source); // $source: ścieżka do pliku
        break;
      case "mem":
        $dom=domxml_open_mem($source); // $source: XML jako ciąg
        break;
      default:
        $dom=domxml_new_doc('1.0'); // tworzy nowy
        break;
    }
  }
  return($dom); 
}

OK - teraz przepiszmy klasę LinkWidget z artykułu PHP and DOM, tym razem już lepiej zaprojektowaną:

<?php
/**
 * Tworzy tag linku XHTML
 */
class LinkWidget {
  /**
  * Prywatna
  * $dom instancja DOM API
  */
  var $dom;

  /**
  * Prywatna
  * $out czy zwraca obiekt DOM czy ciąg XML
  */
  var $out;

  /**
  * Prywatna
  * $link Obiekt linku XMLct
  */
  var $link;

  //! Konstruktor
  /**
  * Tworzy nowy obiekt LinkWidget
  * @param $out Przełącz pomiędzy ciągiem XML i obiektem DOM
  */
  function LinkWidget ($out='string') {
    $this->dom=& staticDom(); // Tworzy DOM ze statycznej zmiennej
    $this->out=$out;
    $this->createLink();
  }
  
  //! Accessor*
  /**
  * Tworzy &lt;a /&gt;
  * @return void 
  */
  function createLink () {
    $this->link=$this->dom->create_element('a');
  }

  //! Accessor*
  /**
  * Dodaje atrybut XML, np. href="http://www.php.net"
  * @return void 
  */
  function addAttribute($name,$value) {
    $this->link->set_attribute($name,$value);
  }

  //! Accessor*
  /**
  * Tworzy tekst dla linku
  * @return void 
  */
  function addText($text) {
    $text=$this->dom->create_text_node($text);
    $this->link->append_child($text);
  }

  //! Accessor*
  /**
  * Zwracam każdy XML jako ciąg lub objekt XML
  * @return mixed
  */
  function &fetch () {
    if ( $this->out=='string') {
      return $this->dom->dump_node ($this->link);
    } else {
      return $this->link;
    }
  }
}
?>

*Od tłumacz "Accessor" - są to funkcje tworzące API.

Zauważyłeś tę linijkę z konstruktorem?

$this->dom=& staticDom(); // Tworzy DOM ze statycznej instancji

Aby zobaczyć nasz kod w akcji, przygotujmy dwa sposoby wywołania klasy LinkWidget:

<?php
require_once('lib/static.php');
require_once('lib/LinkWidget.php');

$lw=new LinkWidget();
$lw->addAttribute('href','http://www.php.net');
$lw->addAttribute('style','{background-color: yellow; color: navy}');
$lw->addText('Powered by PHP');
echo ($lw->fetch());
?>

W powyższym kodzie klasa LinkWidget powoduje stworzenie obiektu DOM - przez co nie odwołujemy się do tego obiektu w naszym skrypcie.

Wynik?

<a href="http://www.php.net" style="{background-color: yellow; color: navy}">Powered by PHP</a>

Teraz rzućmy okiem na to:

<?php
require_once('lib/static.php');
require_once('lib/LinkWidget.php');

$dom=& staticDom();

$lw=new LinkWidget('DOM object');
$lw->addAttribute('href','http://www.php.net');
$lw->addAttribute('style','{background-color: yellow; color: navy}');
$lw->addText('Powered by PHP');
$dom->append_child($lw->fetch());
echo ($dom->dump_mem());
?>

Powtarzam - używaj z ostrożnością...

Informacje na podobny temat:
Wasze opinie
Wszystkie opinie użytkowników: (0)
Mentax.pl    NQ.pl- serwery z dodatkiem świętego spokoju...   
O nas | Kontakt | Mapa serwisu
Copyright (c) 2003-2024 php.pl    Wszystkie prawa zastrzeżone    Powered by eZ publish Content Management System eZ publish Content Management System